درب پست و اینترلاک

هر اتاق تمیز بعد از طراحی، ساخت و راه اندازی نیازمند تست و اعتبار سنجی می باشد . با این هدف که صحت طراحی ، نصب و اجرا احزار شود . اعتبار سنجی و تست اتاق تمیز مطابق با استانداردهای تعریف شده از جمله ISO14644-3 انجام میگیرد .اتاق تمیز بوژان با دارا بودن امکانات و تجهیزات تست و اعتباردهی آماده ارائه خدمات به کلیه صنایع مورد استفاده میباشد.