ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

پوستر ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

جزئیات
پروژه ها

پروژه ها

پروژه های انجام شده توسط شرکت فنی مهندسی بوژان

جزئیات
خدمات بوژان

خدمات بوژان

خدمات شرکت فنی مهندسی بوژان

جزئیات
سایر تجهیزات مربوط به اتاق تمیز ( انواع کمد، بنچ، میز، وان، سینک)

سایر تجهیزات مربوط به اتاق تمیز ( انواع کمد، بنچ، میز، وان، سینک)

سایر تجهیزات مربوط به اتاق تمیز ( انواع کمد، بنچ، میز، وان، سینک)

جزئیات
درب اتاق تمیز

درب اتاق تمیز

درب اتاق تمیز

جزئیات
اتاق تمیز دارویی

اتاق تمیز دارویی

اتاق تمیز دارویی

جزئیات
سرستون های آلومینیومی U و R اتاق تمیز

سرستون های آلومینیومی U و R اتاق تمیز

سرستون های آلومینیومی U و R اتاق تمیز

جزئیات
 کِرو دیواری و زمینی پی وی و آلومینیوم

کِرو دیواری و زمینی پی وی و آلومینیوم

کِرو دیواری و زمینی پی وی و آلومینیوم

جزئیات
پَس باکس پنلی

پَس باکس پنلی

پَس باکس پنلی

جزئیات
گالری تصاویر

گالری تصاویر

صفحه ی گالری تصاویر

جزئیات
درباره ما

درباره ما

درباره بوژان

جزئیات
پنجره های اتاق تمیز

پنجره های اتاق تمیز

پنجره های اتاق تمیز

جزئیات
تلفن کلین روم

تلفن کلین روم

تلفن کلین روم

جزئیات
درب پست و اینترلاک

درب پست و اینترلاک

درب پست و اینترلاک

جزئیات