اتاق تمیز دارویی

اصول تولید مناسب دارویی در زبان انگلیسی Good Manufacturing Practices می باشد که مخفف آن GMP، رایج است و علت اصلی بوجود آمدن این سیستم جهانی تولید داروهایی موثر، با کیفیت بالا، وجود کمترین ضایعات و حذف خطر های احتمالی در زمان تولید محصول می باشد. همچنین از آنجایی که کلیه دارو های تولید شده بر اساس این سیستم، مراحل ساخت مشابهی را گذرانده اند، درجه اطمینان کیفیت آنها نزدیک به یکدیگر بوده و سازمان غذا و داروی هر کشور می تواند کنترل حساب شده ایی بر روند تولیدات غذایی و دارویی کشور خود داشته باشد. سیستم GMP کلیه مراحل تولید از تهیه مواد خام تا بسته بندی نهایی و آموزش کارکنان را در بر داشته و در هر مرحله از تولید جزیئات دقیقی در جهت بالا بردن کیفیت محصول نوشته و تدوین می شود، که در این راستا، سند های مکتوبی توسط تولیدکنندگان در جهت اثبات رعایت قوانین وضع شده، در هر مرحله از ساخت محصول باید فراهم و جمع آوری گردد.
آیین نامه GMP توسط سازمان دارو و غذای آمریکا و تحت نظارت اتحادیه جهانی دارو، غذا و محصولات آرایشی وضع گردیده است. این قوانین به تولیدکنندگان امکان تولید محصولاتی با احتمال کمترین خطا و بیشترین بازدهی را داده و اطمینان خاطر در راستای تولید انبوه را برایشان فراهم می سازد. قابل به ذکر است که قصور شرکت ها و تولیدکنندگان دارویی در رعایت کامل قوانینGMP عواقب جدی و ناخوشایندی از قبیل جریمه، منحل شدن خط تولید، لغو مجوز های مربوطه و پیگیری های قضایی را در بر دارد.
همانطور که پیشتر ذکر شد، در رعایت مقرارت GMP اصولی از جمله جمع آوری اسناد مربوط در کلیه مراحل تولید و موارد دیگری از قبیل: صلاحیت کارکنان، رعایت بهداشت و پاکیزگی محیط تولید دارو، ممیزی دستگاه های تولیدی بکار رفته، اعتبار سنجی مراحل تولید و کامل کردن کلیه روند ساخت یک محصول و ضوابط مربوطه الزامی می باشد. در انتها لازم به بیان این نکته است که درحالی که GMP دارای اصولی جهانی و تعیین شده می باشد، به هر تولید کننده نیز این امکان را می دهد تا بتواند شیوه منحصر به فرد خود را در تولید محصول مربوطه بکاربرده و از ابتکار و نوآوری در جهت پیشرفت و ارتقا حرفه اش بهره مند گردد.