اتاق تمیز

اتاق تمیز یا کلین روم عبارتست از اتاقي كه در آن غلظت ذرات موجود در هوا كنترل شده باشد و به صورتي ساخته و به كار گرفته شود كه ورود، توليد و بقاي ذرات داخل اتاق حداقل باشد وهمچنین ساير پارامترهاي مربوط مانند دما، رطوبت و فشار در صورت نياز در آن كنترل شود. از نظر جریان هوا می توان اتاق های تمیز را به دودسته کلی تقسیم نمود: 1- اتاق تمیز با جریان لامینار (یک سویه) 2- اتاق تمیز با جریان غیر لامینار (غیر یک سویه) انتخاب نوع جریان اتاق تمیز با توجه به کلاس اتاق تمیز و کاربرد اتاق تمیز مورد نظر صورت می گیرد. اتاق های تمیز با جریان لامینار یا یک سویه کلاس بالاتر و یا به عبارتی اتاق تمیز با درجه تمیزی بالاتری را فراهم می سازند درنتیجه در صنایع حساس تر به آلودگی های ذره ای و میکروبی از این نوع اتاق تمیز استفاده می نمایند.

اجزای اصلی اتاق تمیز

اجزای اصلی اتاق تمیز شامل : 
1- دیواره اتاق تمیز (که میتوان از جنس ساندویچ پنل و یا شیشه مخصوص باشد) 

2- درب و پنجره اتاق تمیز

درب اتاق تمیز یکی از اجزای اصلی اتاق تمیز بوده و طراحی و ساخت و نصب آن نیازمند تخصص و تجربه میباشد. درب ها باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که علاوه بر مقاومت بالا هم باد با دیواره ها باشند و محل تجمع ذرات و آلودگی نگردند.

پنجره های اتاق تمیز معمولاً دو جداره بوده و ضخامت آنها با توجه به نوع پانل ها انتخاب میگردد.پنجره های اتاق تمیز نیز باید بگونه ای طراحی ، ساخته و نصب گردند که هم باد با دیواره ها باشند.


3- کفپوش اتاق تمیز

یکی از مهمترین و اصلی ترین اجزای اتاق تمیز کف سازی و نوع کفپوش اتاق تمیز می باشدچرا که در آلودگی اتاق تمیز نقش بسزایی را دارا می باشد. کف سازی اتاق تمیز باید به گونه ای انجام گیرد که به هیچ گونه خلل و فرج و برآمدگی و تورفتگی در آن وجود نداشته باشد تا از تجمع ذرات و آلودگی برروی آن ممانعت گردد.جهت کف می توان از کفپوش یا اپوکسی استفاده نمود که برحسب نوع اتاق تمیز و کاربرد آن می تواند آنتی استاتیک، آنتی باکتریال و ... باشد.